Skip to content

Delegació diocesana per al Diaconat permanent

Aquesta delegació, nascuda el gener de 2014, ha estat creada pel bisbe Agustí Cortés, en base als següents elements:

•La seva responsabilitat en l’atenció a la vida i el ministeri dels diaques.

•La conveniència de disposar d’un organisme que vetlli per la seva formació.

•El desig de completar l’estructura diocesana, amb un ens que aglutini el col·lectiu de diaques, facilitant la relació mútua amb el bisbe i la Cúria i la participació a la vida de la Diòcesi.

Per això, la Delegació desenvolupa les seves funcions en els àmbits personal, corporatiu, diocesà, familiar i vocacional.

Actualment, a la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat hi ha 17 diaques permanents.

Han traspassat a la Casa del Pare:

•Mn Albert Tort i Chércoles, +23/05/2014.

•Mn Germà Agustí i Sanchís, +10/04/2017.

•Mn José Luís Moure de Paz, +12/09/2017.

Delegat:

Mn. Albert Manich i Bou, DP

Comissió Permanent:

Mn. Josep Maria Gómez del Perugia, DP., secretari.

Mn Pere Pujol i Pons, DP, vocal al CPD.,

Mn Miquel Àngel Jiménez i Colàs, DP, Vocal de vocacions.

Recursos

Enllaç