El Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa ha publicat el seu 7è document, Tradicions religioses i equitat de gènere, un document que analitza d’una banda, el rol que les tradicions religioses han jugat en la construcció de la societat patriarcal així com el paper actiu i poc conegut que les dones han tingut en la construcció de l’àmbit sagrat al llarg de la història. Des del nostre bisbat ens hi vam fer presents.

Durant l’acte celebrat el 28 de gener passat al Palau de la Generalitat, la vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, va destacar “les valuoses aportacions i reflexions” del Consell Assessor i va posar en valor algunes de les característiques que emanen del sentiment religiós de Catalunya com són “la diversitat i la tolerància”. Així mateix, va fer una crida a les confessions religioses del nostre país a “obrir-se cap al conjunt de la societat catalana i a respectar escrupolosament els drets humans” perquè “només amb l’entesa, el diàleg i la col·laboració mútua podrem construir un país millor per a tothom”.

A través de diversos annexos, el document ens apropa a les hermenèutiques de diferents tradicions religioses en clau de gènere, analitza el sorgiment dels moviments ecofeministes i la seva vinculació amb l’espiritualitat i proposa una guia de bones pràctiques per aconseguir l’equitat de gènere.

La presentació del document va anar a càrrec de Maria del Mar Griera, catedràtica de sociologia a la Universitat Autònoma de Barcelona i membre del CADR des de l’any 2020.

Durant l’acte, el director general d’Afers Religiosos, Carles Armengol va reconèixer el valor de les aportacions del Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa a través dels seus documents, sempre ponderats, madurats i oportuns que han contribuït a marcar l’agenda de la gestió del fet religiós a Catalunya.

Al seu torn, el teòleg i filòsof, Francesc Torralba, President del Consell Assessor, va palesar la pluralitat de perspectives que conflueixen en el consell i el treball de consens i síntesi que suposa pronunciar-se a través dels documents que publica. Segons Torralba “és un treball escrit per moltes mans, però que s’ha fet amb paciència, voluntat col·laborativa, professionalitat i de manera altruista”.

Aquest document forma part d’una col·lecció de documents sobre matèries que afecten l’àmbit religiós i la seva expressió en la vida pública amb l’objectiu de fer recomanacions i donar pautes d’actuació al Govern, però, també a la resta d’institucions públiques, confessions religioses i al conjunt de la ciutadania.

Os recomendamos