Dos organismes que ajuden el bisbe en la gestió diocesana.

Ahir dimarts dia 8 es va reunir el Consell per als Assumptes Econòmics i avui ho ha fet el Col·legi de Consultors, l’endemà dimecres 9. El bisbe diocesà compta amb l’ajuda d’aquests dos organismes per al govern del bisbat de manera sinodal.

El Consell per als Assumptes Econòmics, concretament, està format per un mínim de tres persones expertes en matèries jurídiques, econòmiques i financeres, i presidit pel bisbe, per tal que la gestió econòmica no quedi mai desconnectada de les necessitats pastorals. Entre les seves funcions es troba la d’elaborar els pressupostos anuals d’ingressos i el balanç de despeses de la diòcesi, així com l’administració dels béns eclesiàstics que estan sota la responsabilitat de clergues o laics que depenen de l’autoritat del bisbe.

En canvi, el Col·legi de Consultors resulta de l’elecció, per part del bisbe, d’alguns sacerdots entre els membres del Consell Presbiteral. Han de ser entre sis i dotze, i per la seva composició més reduïda i la facilitat de convocatòria, ajuda en l’assessorament al bisbe de manera més continuada i àgil. Per exemple, requereix la consulta del Col·legi de Consultors els actes d’administració de major importància, tenint en compte l’estat econòmic de la diòcesi. Una altra funció d’aquest organisme és la d’assumir el govern de la diòcesi provisionalment, en cas de seu vacant, si la Santa Seu no determina el contrari i fins que l’esmentat Col·legi no procedeixi a l’elecció d’un administrador diocesà per regir interinament la diòcesi.

 

Consell per als Assumptes Econòmics:

 • Mons. Agustí Cortés Soriano
 • Mn. Rafael Galofré Casas, DP
 • Sr. Josep Maria Andreu Galofré
 • Mn. Xavier Armengol Siscares
 • Sr. Francisco Inarejos de las Heras
 • Sr. Jaume Parent Fité
 • Mn. Josep Maria Rufas Martínez, DP
 • Sr. Àngel Jornet Gázquez

Col·legi de Consultors:

 • Mons. Agustí Cortés Soriano
 • Mn. Josep Maria Domingo Ferrerons
 • Mn. Joan Pere Pulido Gutiérrez
 • Mn. Xavier Armengol Siscares
 • Mn. Agustí Pañella Baró
 • Mn. Jaume Grané Calvó
 • Mn. Fermí Martín Fernández
 • Mn. Lluís Alonso Cámara
 • Mn. Antoni Roca Roig
 • P. Josep M. Henríquez Farreras, osb