Aquest dijous 19 d’octubre de 2023, a les 10.00 h, tindrà lloc a l’Aula Magna de l’Ateneu Universitari Sant Pacià (Diputació, 231. Barcelona) la presentació del Grup de Recerca en Arxius d’Església (GRAE), depenent de la Facultat Antoni Gaudí i vinculat al Secretariat d’Arxius Eclesiàstics de Catalunya.

A l’acte intervindran Joan Torra, pro-rector de l’Ateneu Universitari de Sant Pacià; Joana Alarcón, Secretària del Secretariat d’Arxius Eclesiàstics de Catalunya; Alexis Serrano, Director del Grup de Recerca en Arxius d’Església; Joaquim Borràs, Subdirector General d’Arxius i Gestió Documental del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya; i Salvador Giménez, bisbe de Lleida i president del Secretariat Interdiocesà de Custòdia i Promoció de l’Art Sagrat (SICPAS).

Ens els darrers cursos, la Facultat Antoni Gaudí d’Història de l’Església, Arqueologia i Arts Cristianes i el Secretariat d’Arxius Eclesiàstics de Catalunya han anat madurant el projecte de creació d’un Grup de Recerca adreçat a promoure l’estudi de l’organització, conservació i difusió dels arxius eclesiàstics tot oferint línies de treball, metodologia i recursos diversos a als arxivers i arxiveres de l’Església.

El GRAE neix amb la doble funció “Recerca/Formació” i, per tant, pretén desenvolupar Seminaris específics relatius a àrees concretes de l’arxivística eclesiàstica on hi participaran els arxivers del SAEC, oberts també a altres professionals; i fomentar activitats formatives d’aprofundiment i millora per professionals de l’arxivística eclesiàstica, obertes al públic general interessat.

La projecció del GRAE és doble: al públic professional, que ja desenvolupa responsabilitats en l’àmbit dels arxius d’església i al que aspiri a prendre part en el relleu professional; i al públic general interessat en aquest vessant de les ciències socials i humanístiques.

Actualment ja hi ha unes seccions que estan treballant en els àmbits següents: gestió documental i suport de control de dades d’ens eclesiàstics; fons musicals; règim jurídic, relatiu a la titularitat dels fons, als drets de reproducció, d’explotació, d’accés, de divulgació…; digitalització i conservació d’objectes digitals; fons de comunitats religioses (amb especial atenció a les comunitats femenines) i divulgació i projecció del patrimoni documental.

Et recomenem