Habitualment, hi ha dos moments de reunió dels diversos delegats diocesans amb el bisbe Agustí: a l’inici i al final del curs. Aquesta darrera cita va tenir lloc ahir, 27 de juny, a la Casa de l’Església i va ser ocasió per intercanviar les valoracions de cada àmbit pastoral sobre el curs transcorregut.

El bisbe Agustí va proposar, a l’hora de pensar en el curs vinent, la idea clau de sentir-nos, des de cada àmbit pastoral, “poble cridat”. És a dir, poble, comunitat, per superar els individualismes i actuar amb sentit de pertinença a un col·lectiu més ampli, l’Església. I per altra part, “cridat”, convocat, que respon a una crida, tant individualment com col·lectiva.

També es va comunicar que la línia de treball per al proper curs, com a eix transversal, serà aprofundir la cultura vocacional, des de l’escolta, l’acompanyament i el discerniment. Per tant, es mirarà d’intensificar l’atenció a la vocació cristiana de tots els batejats i també les vocacions particulars.

Una altra part de la reunió es va dedicar a divulgar entre els delegats la documentació recentment generada per la diòcesi en relació a la protecció dels menors i persones vulnerables: el protocol i el manual de bones pràctiques davant l’abús sexual de menors i persones vulnerables.

Et recomanem