En aquests dies s’està celebrant la 120a Assemblea Plenària de la Conferència Episcopal Espanyola. Com en anteriors ocasions, els temes que tractaran són molt variats. Diferents comissions episcopals, presentaran el fruit dels seus treballs: Educació i Cultura informarà sobre la situació actual de l’educació catòlica; Laics, Família i Vida, sobre el primer anunci i els preparatius per a la Jornada Mundial de la Joventut (Portugal 2023);  Evangelització, la Catequesi i el Catecumenat presentarà el nou Catecisme per a Adults;  Clero i Seminaris presentarà les modificacions de les normes sobre el diaconat permanent i informarà sobre la visita pastoral als seminaris majors d’Espanya els pròxims mesos de gener i febrer; entre d’altres. 

Francisco César García Magán.
Secretari General CEE.

A més, debatran al voltant de diversos documents que es troben en diferents fases de redacció: Protocol marc de prevenció i actuació en cas d’abús, esborrany de document sobre “persona, família i societat” i esborrany de “Sistema de compliment normatiu penal de la Conferència Episcopal Espanyola”. 

Un dels temes de l’ordre del dia ha estat el de l’elecció del Secretari General per al quinquenni 2023-2027. El procés va començar dimarts amb la reunió de la Comissió Permanent a la qual correspon, segons estatuts, proposar els candidats. De la terna proposada ha estat escollit per majoria absoluta en la primera votació en el matí del 23 de novembre, Francisco César García Magán, bisbe auxiliar de Toledo. Substitueix en el càrrec Luis Argüello García, qui va presentar la seva renúncia després de ser nomenat arquebisbe de Valladolid. 

L’Assemblea Plenària és òrgan col·legial que celebra dues reunions a l’any, de manera ordinària. Reuneix arquebisbes i bisbes diocesans; arquebisbe castrense; coadjutor i auxiliar; administradors apostòlics i diocesans; i els arquebisbes, bisbes titulars i emèrits que compleixin una funció especial en l’àmbit nacional, encomanada per la Santa Seu o per la Conferència Episcopal

Et recomanem