Fa temps que no plou amb la suficient regularitat i quantitat, de tal manera que la sequera afecta moltes poblacions que han vist compromès o limitat l’ús de l’aigua per a la vida quotidiana, així com per a la indústria, la ramaderia o l’agricultura, fent-se dia a dia més àmplia la població que s’hi veu afectada. Aquesta situació ens fa més conscients del valor i de la necessitat de l’aigua, del do de l’aigua. De diverses maneres, a cada un dels nostres bisbats, els bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense han animat els membres de les nostres comunitats diocesanes a demanar amb perseverança a Déu el do de la pluja que tant necessita la nostra societat.

De nou, ens conviden a tots els cristians i cristianes a intensificar aquesta petició, tant en la pregària personal com en la comunitària, confiant que el Pare del cel donarà coses bones als qui les ho demanen (cf. Mt 7,11).

De la mateixa manera ens demanen, així com a tots els membres de la societat, a valorar el do preciós de l’aigua i a fer-ne un ús responsable, com una expressió més del nostre compromís envers la conservació de la natura, portant endavant una ecologia integral veritable.

Aquesta dificultat, que ens afecta a tots, és una oportunitat per a viure més conscientment l’austeritat, el valor del sacrifici personal, la generositat i la solidaritat. Tarragona, 2 de febrer de 2024

 ELS BISBES I L’ADMINISTRADOR DIOCESÀMEMBRES DE LA CONFERÈNCIA EPISCOPAL TARRACONENSE

Adjuntem alguns suggeriments per a afegir a la pregària, tant particular com comunitària. Pregàries per demanar la pluja.

Et recomanem