La pandèmia que vivim és una emergència sanitària, en primer lloc, però comporta també una crisi econòmica, que es pateix a cada territori segons les característiques dels sectors econòmics propis de cada lloc.

Davant aquesta situació, els arxiprestos del Penedès i el Garraf han vogult fer una nota, amb el següent contingut:

El passat mes de juny els bisbes catalans van publicar una nota sobre la crisi industrial i laboral a Catalunya que començava dient: «Al sofriment personal i familiar que ens està provocant la pandèmia de la Covid-19 s’hi ha afegit una nova crisi de gran importància social i econòmica, provocada pel tancament d’empreses i plantes de producció».

A les comarques del Penedès (Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf), el tancament d’empreses s’està aguditzant aquestes darreres setmanes, un greu fet que s’afegeix a la caiguda espectacular del turisme a causa de la pandèmia, la crisi del petit comerç i també als problemes crònics que pateix la pagesia del Penedès, i que provoca una dramàtica pèrdua de llocs de treball i un gran dany social.

Com a mossens responsables de les comunitats cristianes d’aquest territori, volem fer arribar la nostra veu, que s’afegeix a la dels alcaldes de les nostres viles i pobles, per reclamar una atenció especial per part del govern català a l’afectació de la greu crisi sanitària i socioeconòmica provocada pel coronavirus de la Covid-19 a les nostres comarques.

Pensem que es fa necessari un pla específic amb els recursos econòmics per a la recuperació socioeconòmica del Penedès que prioritzi el foment de l’ocupació laboral en tots els municipis, així com també la millora de les inversions sanitàries i les infraestructures.

Demanem que tothom, en la mesura de les seves responsabilitats, s’esforci per crear llocs de treball dignes i veritablement útils per a la societat en bé de les famílies de les nostres comarques. Ens animen a fer-ho les paraules del papa Francesc el passat dia 1 de maig, quan reclamava treball digne per a tothom i afirmava amb força: «Qualsevol injustícia que es comet contra un treballador és un abús a la dignitat humana».

Des de les parròquies, a través de les Càritas, a més de moltes altres accions, també ens comprometem a continuar portant a terme programes d’inserció laboral i economia social.

Desitgem que tots els agents socials treballin conjuntament per una represa que afavoreixi el conjunt de la societat del Penedès i el Garraf sense exclosos ni descartats per a caminar cap a una justa recuperació social i econòmica.

Mn. Xavier Aymerich Miñarro, Arxiprest de Vilafranca del Penedès (Bisbat de Sant Feliu de Llobregat)

Mn. Carles Catasús Pallerola, Arxiprest d’Anoia (Bisbat de Sant Feliu de Llobregat)

Mn. Josep Pausas Mas, Arxiprest de Garraf (Bisbat de Sant Feliu de Llobregat)

Mn. Norbert Miracle i Figuerola, Arxiprest del Baix Penedès (Arquebisbat de Tarragona)


Aquesta nota la podeu trobar públicada també al web de la Conferència Episcopal Tarraconense.

Els arxiprestats són agrupacions de parròquies amb finalitats d’una millor relació pastoral a diferents nivells, sota la coordinació d’un dels sacerdots que hi pertany, el qual rep el nom d’arxiprest. És una terminologia eclesiàstica que no coincideix amb altres circumscripcions civils, com ara les comarques.