Amb motiu de la Festa de la Sagrada Família que se celebra el proper diumenge, 27 de desembre, els bisbes de la Subcomissió Episcopal per a la Família i la Defensa de la Vida de la CEE han fet públic un missatge en el que posen en relleu el valor de les persones en la seva vellesa, per tant, els ancians en general i la figura dels avis, en particular.

Com es pot llegir en el Levític (19:32), “Aixeca’t davant del canós, honra la persona de l’ancià i tem al teu Déu”, el mateix Senyor, a través de la seva Paraula, ens convida a venerar la gent gran, perquè “el seu coneixement, la seva experiència, la seva saviesa els fa dignes de ser consultats” i per això, “no són mers destinataris de l’acció pastoral de l’Església, sinó subjectes actius en l’evangelització”, especialment en aspectes com ara la contemplació i la pregària, la prova, la malaltia, el sofriment, el compromís de vida. D’aquí l’exhortació de la CEE a les famílies cristianes perquè “no es deixin influenciar per la mentalitat utilitària”, segons la qual “el que no produeix ha de ser descartat”.

Per altra part, la gent gran són també “el tresor de la societat”, expliquen els prelats espanyols, perquè, en el context contemporani en el qual es reivindica “la llibertat sense límits i sense veritat”, “ens ajuden a valorar l’essencial i a renunciar a allò transitori “, sobre la base de l’amor i el servei al proïsme.