Aquesta és la intenció de pregària del papa en aquest mes d’octubre:

Preguem perquè L’Esgléisa, fidel a l’Evangeli i coratjosa en el seu anunci, visqui cada cop més la sinodalitat i sigui un lloc de solidaritat, de fraternitat i d’acollida.

«Què significa “fer sínode”? Significa caminar junts: sí-no-do. En grec és això, “caminar junts” i caminar en la mateixa direcció. I això és el que Déu espera de l’Església del tercer mil·lenni. Que prengui consciència novament que és un poble en camí i que ha de fer-ho junts. Una Església amb aquest estil sinodal és una Església de l’escolta, que sap que escoltar és més que sentir. És escoltar-se mútuament, en la nostra diversitat i obrir portes als que estan fora de l’Església. No es tracta de recollir opinions ni fer un parlament. El sínode no és una enquesta; es tracta d’escoltar el protagonista, que és l’Esperit Sant, es tracta de pregar. Sense la pregària no hi haurà Sínode. Aprofitem aquesta oportunitat per ser una Església de la proximitat, que és l’estil de Déu. I donem les gràcies a tot el poble de Déu que, amb la seva escolta atenta, està recorrent un camí sinodal.

Preguem perquè l’Església, fidel a l’Evangeli i valent en el seu anunci, visqui cada cop més la sinodalitat i sigui un lloc de solidaritat, de fraternitat i d’acollida».

Et recomenem