Intel·ligència artificial.

Aquesta és la intenció de pregària del papa Francesc en aquest mes de novembre:

Preguem perquè el progrés de la robòtica i de la intel·ligència artificial estigui sempre al servei de l’esser humà… podem dir “sigui humà”.

«La intel·ligència artificial és a l’arrel del canvi d’època que estem vivint. La robòtica pot fer possible un món millor si va unida al bé comú. Perquè, si el progrés tecnològic augmenta les desigualtats, no és un progrés real. Els futurs avenços han d’estar orientats al respecte de la dignitat de la persona i de la Creació.
Preguem perquè el progrés de la robòtica i de la intel·ligència artificial estigui sempre al servei de l’esser humà… podem dir “sigui humà”.»