Aquesta és la intenció de pregària del papa en aquest mes de maig:

Preguem perquè els responsables del món financer col·laborin amb els governs, a fi de regular els mercats financers per protegir els ciutadas en perill. 

“Mentre l’economia real, la que crea treball, està en crisi, -quanta gent sense feina!- els mercats financers mai no han estat tan inflats con ara. Que n’és, de lluny, el món de les gran finances de la vida la majoria de les persones! Les finances, si no estan regulades, esdevenen pura especulació animada per algunes polítiques monetàries. Aquesta situació és insostenible. És perillosa. Per tal d’evitar que els pobres tornin a pagar conseqüències, cal regular estrictament l’especulació financera. Especulació. Vull subratllar aquest terme. Que les finances siguin instruments de servei, instruments per servir a la gent i tenir cura de la casa comuna! Encara som a temps de posar en marxa un procés de canvi global per practicar una economia diferent, més justa, inclusiva, sostenible, que no deixi a ningú enrere. Fem-ho! I preguem perquè els responsables del món financer col·laborin amb els governs, a fi de regular els mercats financers per protegir els ciutadans en perill.”