Discriminació i persecució religiosa.

Aquesta és la intenció de pregària del papa Francesc en aquest mes de gener:

Preguem perquè les persones que pateixen discriminació i que pateixen persecució religiosa trobin a les societats en què viuen el reconeixement i la dignitat que prové de ser germans i germanes.

Com és possible que actualment moltes minories religioses pateixin discriminacions o persecucions?
Com permetem, en aquesta societat tan civilitzada, que hi hagi persones que siguin perseguides simplement per professar públicament la seva fe?
No només és inacceptable, és inhumà, és una bogeria.
La llibertat religiosa no es limita a la llibertat de culte, és a dir que puguin tenir un culte el dia prescrit pels seus llibres sagrats, sinó que ens fa valorar l’altre en la seva diferència i reconèixer en ell un veritable germà.
Com a éssers humans tenim tantes coses en comú… que puguem conviure acollint les diferències amb la joia de ser germans.
I que una petita diferència, o una diferència substancial, com és la religiosa, no opaqui la gran unitat de ser germans.
Triem el camí de la fraternitat. Perquè, o som germans, o ho perdem tots.
Preguem perquè les persones que pateixen discriminació i que pateixen persecució religiosa trobin a les societats en què viuen el reconeixement i la dignitat que prové de ser germans i germanes