Al servei de la fraternitat.

Aquesta és la intenció de pregària del papa Francesc en aquest més de gener:

Preguem perquè el Senyor ens doni la gràcia de viure en plena fraternitat amb els germans i germanes d’altres religions, i no anar barallant-nos, i pregant els uns pels altres, obrint-nos a tots. 

«Quan preguem a Déu seguint a Jesús ens unim com a germans amb els que resen seguint altres cultures, altres tradicions i altres creences. Som germans que preguem. La fraternitat ens porta a obrir-nos al Pare de tots i a veure en l’altre un germà, una germana per compartir la vida o per a sostenir-se mútuament, per estimar, per conèixer. L’Església valora l’acció de Déu en les altres religions, sense oblidar que, per a nosaltres, cristians, la font de la dignitat humana i de la fraternitat, està a l’Evangeli de Jesucrist. Els creients hem de tornar a les nostres fonts i concentrar-nos en el que és essencial. El que és essencial de la nostra fe: l’adoració a Déu i l’amor al pròxim. Preguem perquè el Senyor ens doni la gràcia de viure en plena fraternitat amb els germans i germanes d’altres religions, i no anar barallant-nos, i pregant els uns pels altres, obrint-nos a tots.»