Aquesta és la intenció de pregària del papa en aquest mes d’agost:

Preguem per l’Església, perquè rebi de l’Esperit Sant la gràcia i la força per reformar-se a la llum de l’Evangeli.

«La vocació pròpia de l’Església és evangelitzar, que no és fer proselitisme. No. La vocació és evangelitzar. Més encara, la identitat de l’Església és evangelitzar.
Només podrem renovar l’Església des del discerniment de la voluntat de Déu a la nostra vida diària. I emprenent una transformació guiats per l’Esperit Sant. La nostra pròpia reforma com a persones, aquesta és la transformació. Deixar que l’Esperit Sant, que és el do de Déu en els nostres cors, ens recordi el que Jesús va ensenyar i ens ajudi a posar-ho en pràctica.
Comencem reformant l’Església amb una reforma de nosaltres mateixos. Sense idees prefabricades, sense prejudicis ideològics, sense rigideses, sinó avançant a partir d’una experiència espiritual, una experiència de pregària, una experiència de caritat, una experiència de servei.
Somio amb una opció encara més missionera, que surti a l’encontre de l’altre sense proselitisme i que transformi totes les seves estructures per a l’evangelització del món actual.
Recordem que l’Església sempre té dificultats, sempre té crisis, perquè està viva. Les coses vives entren en crisi. Només els morts no entre en crisi.
Preguem per l’Església, perquè rebi de l’Esperit Sant la gràcia i la força per reformar-se a la llum de l’Evangeli.»