Intenció de pregària del papa Francesc en aquest mes d’abril:

Per una cultura de la no-violència.

«Viure, parlar i actuar sense violència no és rendir-se, no és perdre ni renunciar a res. És aspirar a tot.

Com va dir Sant Joan XXIII fa 60 anys a l’encíclica Pacem in Terris, la guerra és una bogeria, està més enllà de la raó.

Qualsevol guerra, qualsevol enfrontament armat, acaba sempre en una derrota per a tothom.

Desenvolupem una cultura de la pau.

Recordem que fins i tot en els casos de defensa legítima, la pau és l’objectiu. I que una pau duradora només pot ser una pau sense armes.

Fem de la no-violència, tant en la vida quotidiana com en les relacions internacionals, una guia per a la nostra actuació.

I preguem per una major difusió de la cultura de la no-violència, que passa per l’ús cada vegada menor de les armes, tant per part dels Estats com dels ciutadans.»

Et recomanem