La cadena de pregària per les vocacions del mes de novembre porta enguany aquest títol, amb una referència a la figura de sant Josep i dels somnis que van marcar la seva vida i li van conduir a aventures que mai no hauria imaginat. El primer va desestabilitzar el seu festeig, però el va convertir en pare del Messies; el segon el va fer fugir a Egipte, però va salvar la vida de la seva família; el tercer anunciava el retorn a la seva pàtria i el quart li va fer canviar novament els plans portant-lo a Natzaret, al mateix lloc on Jesús havia de començar la proclamació del Regne de Déu. En totes aquestes vicissituds, la valentia de seguir la voluntat de Déu va guanyar. La crida divina sempre impulsa a sortir, a lliurar-se, a anar més enllà.

El bisbe Salvador Cristau, administrador diocesà del Bisbat de Terrassa i encarregat de l’ambit de la pastoral vocacional en la Tarraconense, apunta que «es tracta aquí de somnis amb un objectiu realitzable, és a dir, somnis possibles de realitzar. D’això tracta el somni de Déu, el somni d’aplegar tots els homes en una mateixa família que és l’Església, el somni pel qual Déu va enviar el seu Fill al món perquè l’estima.
És Ell mateix que ens ha donat l’encàrrec de pregar perquè aquest somni es faci realitat: “En veure les multituds, se’n compadí, perquè estaven malmenades i abatudes com ovelles sense pastor. Llavors digué als seus deixebles: ‘La collita és abundant, però els segadors són pocs. Pregueu, doncs, a l’amo dels sembrats que hi enviï més segadors’” (Mt 9, 36).»

Si vols pregar en cadena per les vocacions, pots inscriure’t per deixar constància de la teva oració al web www.cadenadepregaria.cat, on trobaràs també materials i altres recursos. També pots consultar l’espai web de la Delegació de Pastoral Vocacional. Els dies reservats per al Bisbat de Sant Feliu de Llobregat són el 9, 19 i 29 de novembre.


Les germanes Roselvi i Ligia, carmelita de Sant Josep i sierva de San José, respectivament, ens han donat el seu testimoni vocacional a la llum de la figura de sant Josep: