Després d’anar aprofundint al llarg del curs passat l’Exhortació postsinodal “Cristus Vivit” amb una sèrie de fitxes i articles, en aquest nou curs des del Secretariat Interdiocesà de Joventut s’han plantejat publicar una sèrie d’articles mensuals, inspirats en la riquesa de les reflexions de la “Laudato si’” del papa Francesc, amb l’objectiu d’ajudar a comprendre millor el seu missatge, destacant els principals continguts i proporcionant pistes que permetin aterrar-los a la realitat concreta de casa nostra.

El primer article publicat es titula “Cridats a un canvi de rumb: la conversió ecològica”, escrit per Sergi Gordo Rodríguez, bisbe auxiliar de Barcelona i president del SIJ.