«La vostra pregària em dóna forces i m’ajuda perquè pugui discernir i acompanyar l’Església escoltant l’Esperit Sant». Així ho expresa el Sant Pare en el Vídeo del Papa del novembre en que la intenció d’oració diu: «Preguem pel Papa, perquè en l’exercici de la seva missió segueixi acompanyant en la fe la ramat que li ha estat encomanat per Jesús i sempre amb l’ajut de l’Esperit Sant». En aquesta darrera entrega Francesc obre de bat a bat el seu cor per confessar que necessita l’oració dels creients per poder complir l’exercici de la seva missió. Per això exhorta els fidels a demanar al Senyor perquè el beneeixi. 

Aquest mes les paraules del papa prenen un to més personal, ja que està dedicat a la intenció que correspon a aquest mes: «Pel Papa». Per això, al llarg del vídeo es reprodueixen un conjunt d’imatges de relaten el seu pontificat a través de les emocions. Entre aquests, destaquen els primers instants després de l’elecció, així com d’altres inèdits, fets d’abraçades i oracions a diverses parts del món. Estan units per la gran humanitat contagiosa de Francesc, confirmada una vegada més per l’elecció de la intenció de pregària per a aquest mes i el missatge que l’acompanya.

Un Papa “no perd la humanitat”

Francesc continua deixant espai a les confidències en constatar que «pel fet de ser Papa, un no perd la humanitat. Al contrari, la meva humanitat cada dia creix més amb el sant poble fidel de Déu». De fet, reconeix: «Ser Papa també és un procés. Un va prenent consciència del que vol dir ser pastor. I en aquest procés aprèn a ser més caritatiu, més misericordiós i, sobretot, més pacient, com és el nostre pare Déu, que és tan pacient».

L’actual successor de l’apòstol Pere pot «imaginar que tots els Papes, en començar el pontificat, van tenir aquesta sensació d’ensurt, vertigen, del qual sap que serà jutjat amb duresa. Perquè el Senyor als bisbes ens demanarà compte seriosament».

El Papa s’adreça a totes les persones que veuran i escoltaran el seu missatge per demanar-los que el «jutgin amb benvolença. I que resin perquè el Papa, sigui qui sigui (…) rebi l’ajut de l’Esperit Sant, sigui dòcil a aquest ajut».