Durant la Visita ad limina, gener 2022

Amb motiu del 25è aniversari de l’ordenació episcopal del bisbe Agustí, que s’esdevingué el 18 d’abril, el papa Francesc ha volgut enviar-li una felicitació fraterna que ha arribat al Bisbat de Sant Feliu de Llobregat a través de la Nunciatura Apostòlica.

Les paraules del papa Francesc són aquestes (veieu document original):

Volem felicitar el venerable germà Agustí Cortés Soriano, Bisbe de Sant Feliu de Llobregat, que celebra les noces d’argent de la seva ordenació episcopal:

Ell s’ha dedicat amb entrega per al bé dels fidels de les comunitats d’Eivissa i més encara de Sant Feliu de Llobregat, i ho ha exercit amb gran sol·licitud apostòlica. Recordem també la seva tasca en el si de la Conferència Episcopal Espanyola, que ha acomplert de cor. Ha desenvolupat amb diligència pastoral el seu ministeri i ha conduït el seu Poble amb la Paraula i l’exemple de caritat de Jesucrist, donant testimoni de fidelitat i amor. Li desitgem el millor, i impartim la benedicció per a ell i per als seus familiars, i més particularment, per a la comunitat a ell encomanada, demanant pietosament pregàries pel nostre ministeri petrí.

Donat a Roma, Laterà, 22 de març de 2023

(Traducció Bisbat de Sant Feliu de Llobregat)

Aquest missatge anava acompanyat de la carta del nunci apostòlic a Espanya i Andorra, Mons. Bernardito Auza (veieu document original):

Madrid, 24 de abril de 2023

Excel·lència Reverendissima:

M’és molt grat fer-li a mans el Missatge de congratulació que el Sant Pare s’ha dignat dirigir-li amb motiu del 25è aniversari de la seva ordenació episcopal.

Per part meva, m’uneixo de tot cor en la joia i l’acció de gràcies al Senyor en aquesta feliç ocasió, demanant-li a Ell que continuï colmant-lo amb les seves benediccions.

Rebi una cordial i fraterna salutació, ple d’afecte en el Senyor.

(Traducció Bisbat de Sant Feliu de Llobregat)

Et recomanem