El bisbe Agustí proposa afinar aquesta mirada, amb la lectura de l’encíclica Laudato Si’ juntament amb els textos de la Sagrada Escriptura dels diumenges d’agost.

 

Amb motiu del cinquè aniversari de la publicació de l’encíclica Laudato Si’, el bisbe Agustí Cortés suggereix la seva lectura aprofundida en el Full Dominical d’agost: «Som convidats a fixar­nos especialment en la seva crida a viu re amb esperit evangèlic l’ecologia integral.» La diòcesi de Sant Feliu s’adhereix així al denominat «Temps de la Creació», proposat des de la Santa Seu, una iniciativa que consisteix en intensificar l’atenció i el com­promís de l’Església en favor de la cura de l’a­nomenada casa comuna, el cosmos, el món na­tural que acull la nostra humanitat i davant el qual tenim una greu responsabilitat.

El bisbe Agustí convida els diocesans a fer durant el mes d’agost «un esforç d’aprofundi­ment en la vivència d’una ecologia cristiana i in­tegral, mitjançant l’observació, la lectura i la me­ditació en aquest temps propici de les vacances». El repte és afinar la mirada sobre la Creació: «Els nostres ulls hi voldrien descobrir el do que ens ve del Senyor, perquè gaudim de la seva be­llesa, ens ajudi a subsistir, compartim els seus béns i, en definitiva, lloem Déu, que tant ens re­gala.»

Per afavorir aquesta peculiar aventura d’estiu, l’edició d’agost del Full Dominical ofereix missatges escollits de l’encíclica Laudato Si’, així com els textos de la Sagrada Escriptura, il·lustrats en clau natural, corresponents a cada diumenge.