Skip to content

Visites pastorals

"El Bisbe té l'obligació de visitar la diòcesi cada any total o parcialment, de manera que almenys cada cinc anys visiti la diòcesi sencera”. (CDC, c. 396.1)
“La Visita Pastoral és una tasca apostòlica, un esdeveniment de gràcia, que reprodueix la imatge d'aquella meravellosa i singular visita per la qual el ‘Suprem pastor’ i ‘Bisbe de les nostres ànimes’ (1 Pe 5,4; 2,25), Crist Jesús, ‘ha visitat i redimit al seu poble (Lc 1,58).

Per mitjà de la Visita Pastoral el Bisbe apareix com a principi i fonament visible la unitat de l'Església particular que li ha estat encomanada”. (Apostolorum Successores.

Directori per al ministeri episcopal dels bisbes (La Visita Pastoral: c.III. nn.679-680)

Visites del Bisbe

Visita pastoral

2006-2013
Veure ara!

Visita pastoral Arxiprestal

2021
Veure ara!

Visita pastoral

2017-2018
Veure ara!