Skip to content

Visita ad limina apostolorum

Fonts: CIC cc. 399-400; Const. Ap. Pastor Bonus, introd., arts. 28 y 32 y Anexo I; Directorio para las visitas «ad limina» (1988); Liturgia durante las visitas «ad limina» (1988); Directorio Apostolorum Successores (22-II-2004) n. 15
És una visita que fa a Roma, aproximadament cada cinc anys, el bisbe d'una diòcesi o circumscripció eclesiàstica, per venerar els sepulcres dels Sants Apòstols Pere i Pau, ser rebut pel Romà Pontífex, i presentar la relació quinquennal que s'envia amb antelació. Amb la visita es reforça la unió de la pròpia Església particular amb el Cap i la comunió.
A la Congregació per als Bisbes hi ha una oficina de coordinació d'aquestes visites, que després de rebre informes de la Prefectura de la Casa Pontifícia, concreta el calendari amb la conferència episcopal, i facilita a cada dicasteri un resum de la relació quinquennal a la part que a cada un competeix.

Durant la visita, el bisbe pot reunir-se amb els diversos dicasteris de la cúria romana, per informar sobre la pròpia diòcesi i rebre consells i directives.

A més de la visita als sepulcres dels Apòstols, se solen organitzar celebracions litúrgiques en les basíliques majors de Roma, en què poden participar també els fidels.

Visita del Bisbe

Visita ad limina apostolorum

2005
Veure ara!

Visita ad limina apostolorum

2014
Veure ara!

Visita ad limina apostolorum

2022
Veure ara!