Skip to content

El nostre Bisbe

Biografia

Mons. Agustí Cortés Soriano, nasqué el 23 d'octubre de 1947 a València.

Cursà els estudis eclesiàstics al Seminari Metropolità de València. Es llicencià en teologia per la Facultat de Teologia Sant Vicenç Ferrer de València. L'any 1993 es doctorà en teologia a la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma. Fou ordenat sacerdot el 23 de desembre de 1971.

En el seu ministeri sacerdotal, entre 1972 i 1974, fou vicari a Quart de Poblet; de 1973 a 1984, capellà del Col·legi Sant Josep de la Muntanya de València; de 1974 a 1976, rector de Quart de Poblet i professor a l'Institut Lluís Vives de València; de 1976 a 1978, director del Secretariat Diocesà de Pastoral Juvenil; l'any 1978, vicari de Sant Antoni de Pàdua de València; de 1978 a 1984, secretari particular del qui aleshores era arquebisbe de València, Mons. Miquel Roca Cabanellas; de 1986 a 1997, rector del Seminari Metropolità de València; de 1997 a 1998, canonge penitencier de la catedral de València; i entre 1990 i 1998, professor de teologia a la Facultat Teològica, a l'Institut Teològic per al Matrimoni i la Família i a l'Institut de Ciències Religioses de València.

Fou nomenat bisbe d'Eivissa el 20 de febrer de 1998 i rebé l'ordenació episcopal el 18 d'abril de 1998.

El 12 de setembre de 2004 inicià el seu ministeri com a primer bisbe de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, a la catedral de Sant Llorenç de Sant Feliu de Llobregat.

A la Conferència Episcopal Tarraconense és el bisbe delegat de la Pastoral Familiar i, des de la reunió dels bisbes catalans del passat 30 de setembre i 1 d'octubre de 2008, encarregat del Secretariat Interdiocesà de Pastoral de santuaris, pelegrinatges i turisme de Catalunya i les Illes.

A la Conferència Episcopal Espanyola, és membre de la Comissió Episcopal per a l’Evangelització, catequesi i catecumenat.

Secretari Particular
Mn. Joan-Pere Pulido Gutiérrez
Tel. 93 632 76 30
secretariparticular@bisbatsantfeliu.cat

Adjunt a Secretaria Particular
Mn. Manuel Duaso Izquierdo, DP

Icona

Vè aniversari de la diòcesi Sant Feliu de Llobregat 562.78 KB 15 downloads

Homilia 12/09/2009 …
Icona

Patronatge diocesà Mare de Déu de Montserrat 659.92 KB 15 downloads

Homilia 06/05/2007 …

Publicacions

 • Cortés Soriano, Agustín. La espiritualidad, la vida y la ascética sacerdotal, en Simposio sobre la espiritualidad del clero secular. Delegación del Clero Valencia. Valencia 1985, 107-128.
 • Los escritos de D. Antonio Rodilla, en Santidad y Cultura. Homenaje a D. Antonio Rodilla Zanón. Fac. Teol. San Vicente Ferrer. Valencia 1986, 35-51.
 • El concepto de “Lumen spirituale” en la hermenéutica de Jaime Pérez de Valencia, en Actas del VI Simposio de Teología Histórica, Fac. Teol. San Vicente Ferrer. Valencia 1990, 349-358.
 • El lema episcopal Cum vobis et pro vobis: comentario teológico-agustiniano, en VVAA. Cum vobis et pro vobis. Homenaje de la Facultad de Teología a Monseñor Roca Cabanellas, Facultad de Teología de San Vicente Ferrer, Series Valentina 27, Valencia 1991,117-142
 • Claves para la comprensión de la figura y el pensamiento teológico de Jaime Pérez de Valencia. Rev. Agustiniana, vol. XXXV, n. 108. Madrid 1994, 961-988.
 • Cristo, Humanidad e Iglesia. Una interpretación histórico – salvífica en los comentarios de Jaime Pérez de Valencia a la Sagrada Escritura. Excerpta ex Dissertatione ad Doctoratum in Fac. Theologiae Pontificiae Univ. Valencia 1994.
 • Notas para una espiritualidad evangélica secular. CDIS. Valencia 1995.
 • El Espíritu, memoria y testimonio de Cristo. A propósito de “Tertio Millennio Adveniente”, en Actas del Simposio de Teología Histórica. Teología San Vicente Ferrer. Valencia 1997, 257-268.
 • Teología en la Valencia de Alejandro VI. Anales Valentinos n. 52. Valencia 2000, 297-313.
 • Posibilidades teológicas del concepto “Homo mysticus” de Jaime Pérez de Valencia, en Actas del XI Simposio de Teología Histórica. Fac. Teología San Vicente Ferrer. Valencia 2003, 291-300.
 • Valoración historiográfica y teológica del martirio en Jaime Pérez de Valencia, en Actas del Simposio de Teología Histórica. Teología San Vicente Ferrer. Valencia 2005, 103-119.
 • La institució religiosa en una societat laica. Barcelona, 30 d’octubre de 2005.
 • Una lectura teológica de la Carta Encíclica “Deus caritas est” del Papa Benedicto XVI. Anales Valentinos n. 64. Valencia 2006, 213-233.
 • El aliento de la liturgia. Vivir la Eucaristía. CPL. Barcelona 2009.
 • Claves pastorales del Ritual de la Iniciación cristiana de Adultos. Actualidad Catequética, n.225-226. CEE. Madrid 2010, 201-210.
 • Creure: la força del testimoniatge. CPL. Barcelona 2013.
 • La Paraula esdevingué diàleg. Revista Catalana de Teologia 42/2. Barcelona 2016, 331-358.

Icona

Als preveres 163 KiB 4 downloads

22/9/2004 …
Icona

Als preveres i diaques. Salutació 128.88 KB 2 downloads

5/7/2004 …

Arxiu Carta Dominical

Pots escoltar i llegir la glossa del bisbe de cada diumenge.

Arxiu Fotografic