Aquest dimarts 5 de març, ha tingut lloc la 124a Assemblea Plenària de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), en la qual, entre d’altres nomenaments, ha escollit l’arquebisbe de Valladolid, Luis Argüello, com a nou president de la CEE. Un dels temes de l’ordre del dia ha estat la renovació de tots els càrrecs de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), excepte el del Secretari General, que té mandat per cinc anys. El nostre bisbe Agustí Cortés segueix formant part de la comissió ‘d’Evangelització, Catequesi i Catecumenat” com a responsable d’àrea de Vicaris. Cal recordar que la setmana vinent hi haurà la trobada de vicaris generals i episcopals a Valladolid i hi participarà el nostre bisbe, com a responsable; també el vicari general, Mn. Josep M. Domingo i el vicari Mn. Xavier Aymerich.

Comissió Episcopal per a l’Evangelització, Catequesi i Catecumenat

La felicitat d’evangelitzar constitueix la identitat, la vocació i la missió de l’Església. En aquest sentit, la Comissió té com a objectiu acollir, destriar, acompanyar i proposar les claus pastorals per a una Església en sortida, que visqui amb goig la bellesa de la fe i transmeti amb esperança l’alegria de l’evangeli. Per això, tindrà cura de tres dimensions: la revisió personal, fruit de la conversió motivada per la trobada amb Jesucrist; la conversió pastoral d’una Església de manteniment a una església en missió; i la reforma d’estructures, tenint en compte les noves necessitats.

La Comissió duu a terme aquesta tasca per mitjà del primer anunci i la pastoral bíblica, de la iniciació cristiana i del catecumenat, de l’atenció a les persones amb discapacitat i la pietat popular, afavorint tot això amb publicacions diverses i en estreta relació amb els vicaris episcopals i delegats diocesans o similars.

S’organitzen trobades trimestrals entre els membres de la Comissió i el Secretariat, així com jornades anuals amb vicaris i delegats diocesans. Està en estreta relació i col·labora amb la resta de Comissions d’aquesta Conferència, amb el Pontifici Consell per a la Promoció de la Nova Evangelització i amb les Comissions Episcopals Europees.

La Comissió Episcopal per a l’Evangelització, Catequesi i Catecumenat neix, a partir de la reforma d’estatuts de març del 2020, de la unió de les Comissions Episcopals de Pastoral i la Subcomissió Episcopal de Catequesi. El material d´aquesta Comissió Episcopal es pot consultar aquí i el de la Subcomissió Episcopal, aquí. El seu president és Mons. José Rico Pavés.

Membres

  • Mons. Agustí Cortés
  • Mons. Santiago Gómez
  • Mons. Julián Ruiz Martorell
  • Mons. Román Casanova
  • Mons. Xavier Salinas
  • Mons. Amadeo Rodríguez Magro
    Secretari tècnic: Sr. Francisco Romero Galván

Et recomanem