El passat dia 2 de febrer del 2021, la Parròquia de Sant Pere de Gelida va signar  la donació de l’antic temple parroquial i de l’antic cementiri parroquial, ubicats dins de l’entorn del Castell de Gelida, a l’Ajuntament de Gelida.

Des de temps immemorial el temple del Castell havia estat l’antiga església parroquial de Sant Pere de Gelida, tal com consta en els documents des del 1749 fins a l’actualitat, signats pels successius rectors i alcaldes, l’Arquebisbat de  Barcelona i el Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, així com les administracions de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.
Tot i que l’Ajuntament de Gelida havia comprat, l’any 1968, les restes del castell de Gelida, l’antic temple parroquial de Sant Pere i el seu cementiri sempre havien continuat essent propietat de la Parròquia, contràriament a allò que s’havia afirmat en diferents mitjans de comunicació, i precisament perquè eran propietat de la Parròquia de Sant Pere de Gelida, ara s’ha pogut realitzar la donació a l’Ajuntament. Els signants a l’acte van ser l’alcaldessa de Gelida, Lluïsa Llop, i el rector de Sant Pere, Mn. Jordi Tres, davant la notària de Martorell, Matilde Farriol.
L’esmentada donació ha estat consensuada amb l’Ajuntament de Gelida condicionada a la titularitat i ús públic, als usos corresponents a la dignitat del temple i a l’ús puntual de la parròquia de forma coordinada.