La situació de sequera a tot l’Estat i especialment a les conques internes de Catalunya és preocupant per a tota la societat. Ens trobem davant els efectes del canvi climàtic, motivat en gran part per l’acció humana.

Davant d’aquestes circumstàncies, a més d’actuacions de responsabilitat personal com ara l’estalvi en l’ús de l’aigua i en general, un estil de vida més ecosostenible, també com a creients podem demanar amb intensitat el do de la pluja, de la mateixa manera que en les circumstàncies adverses de la vida, elevem a Déu les nostres pregàries.

En aquest sentit, des de la Delegació de Pastoral Litúrgica i Sacramental, s’ha proposat als sacerdots de la diòcesi unes peticions per a incloure en la pregària dels fidels, durant les misses.

També s’ha facilitat una pregària de sant Pau VI amb aquesta intenció de la pluja, que es pot pregar personalment i en altres moments de pregària comunitària o individual, com ara el rosari, etc:

ORACIÓ PER DEMANAR LA PLUJA

Déu Pare Nostre, Senyor del cel i de la terra. Tu ets per a nosaltres; existència, energia i vida. Tu has creat l’ésser humà a la teva imatge i semblança perquè amb la seva feina, faci fructificar les riqueses de la terra, col·laborant així a la teva creació. Som conscients de la nostra misèria i debilitat. Res no podem sense Tu.
Tu, Pare Bo, que fas brillar el Sol sobre tots i fas caure la pluja, tingues compassió de tots els que pateixen durant la sequera aquests dies.
Escolta amb bondat les oracions que la teva Església et dirigeix amb confiança, com vas escoltar les súpliques del Profeta Elies, que intercedia a favor del seu poble.
Fes que caigui del cel sobre la terra àrida, la pluja tan desitjada, perquè reneixin els fruits i se salvin els éssers humans i els animals. Que la pluja sigui per a nosaltres el signe de la teva gràcia i benedicció. Així, confortats per la teva misericòrdia, et rendim gràcies per tot do de la terra i del cel, amb què el teu Esperit satisfaci la nostra set.

SANT PAU VI

Et recomanem