Skip to content

Delegació de Vida Consagrada

La Vida Consagrada és una vida estable viscuda en comunitat en el si d’una determinada família religiosa. La presència de la Vida Consagrada al nostre Bisbat compta amb un nombre significatiu de comunitats monàstiques: 1 de masculina i 3 de femenines. També de comunitats anomenades de vida activa: 7 congregacions masculines, amb un total de 10 comunitats religioses; 23 congregacions femenines, amb un total de 28 comunitats religioses; 2 instituts seculars.

Des de la delegació ens ocupem de:

Animar els religiosos i religioses a viure amb fidelitat la seva consagració, caminant vers un major coneixement i comunió entre les diferents famílies religioses.

Incrementar el sentit de pertinença i col·laborar assíduament en les diverses iniciatives i activitats de la diòcesi i amb les altres delegacions.

Organitzar i participar en diverses trobades i jornades: recessos d’Advent i Quaresma; Jornada Mundial de la Vida Consagrda, 2 de febrer; Jornada Pro Orantibus; trobades periòdiques dels delegats de Vida Consagrada de Catalunya, de la Conferència Episcopal Espanyola i de la URC.

Delegat:

P. Josep M. Henríquez Farreras, OSB

Equip de la delegació:

Gna Teresa Gamisans, CCV

Gna. Enriqueta Guarch, OSB

Recursos

Enllaç

Contacte

Telèfon

Correu electrònic

Comunitats Religioses