Skip to content

Pastoral Vocacional - Recursos

Jornada Mundial de Pregària per les vocacions
i Vocacions Natives - 2024

Cartell

Pregària

Setmana de pregària vocacional

Catequesi

Vetlla de pregària

Subsidi litúrgic ​

Dia del Seminari 2024

Pare, envieu-nos pastors

Cartell

Pregària

Cartell de la Vetlla de pregària 16-3-2024

Catequesi per a adults

Catequesi per a infants, adolescents, joves

Reflexió teològica

Subsidi litúrgic celebrant

Subsidi litúrgic monitor

Arxiu