Skip to content

Pastoral Vocacional - Recursos

Cadena de Pregària per les Vocacions 2021

· Imatge

· Material

· Vídeo testimonial

Document "La vocació cristiana"

· Carta de la delegació curs 2021-2022

· Reflexió sobre el problema de les vocacions al ministeri sacerdotal

· Unitat didàctica per a les escoles sobre la cultura vocacional

· ¿Llamados y elegidos?

Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions 2021

· Cartell

· Estampa - pregària

· Missatge del papa Francesc

· Catequesi per a infants, joves, adults

· Vetlla de pregària

· Setmana de pregària

· Subsidi litúrgic

Dia del Seminari 2021

· Cartell

· Pregària

· Cartell de la Vetlla de pregària 20-3-2021

· Catequesi per a adults

· Catequesi per a infants, adolescents, joves

· Reflexió teològica

· Subsidi litúrgic

Arxiu