Skip to content

Pastoral Vocacional - Recursos

Jornada Mundial de Pregària per les vocacions i Vocacions Natives - 2023

· Cartell

· Pregària

· Pregària per a infants

· Vetlla de pregària

· Catequesi per a infants, joves, adults

· Setmana de pregària vocacional

· Subsidi litúrgic celebrant

· Subsidi litúrgic monitor

Dia del Seminari 2023

· Cartell

· Pregària

· Cartell de la Vetlla de pregària 17-3-2022

· Catequesi per a adults

· Catequesi per a infants, adolescents, joves

· Reflexió teològica

· Subsidi litúrgic celebrant

· Subsidi litúrgic monitor

Arxiu