Skip to content

Pastoral Vocacional - Recursos

Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions 2022

· Cartell

· Estampa - pregària

· Web paraquiensoy.com

· Vetlla de pregària

· Catequesi per a infants, joves, adults

· Subsidi litúrgic celebrant

· Subsidi litúrgic monitor

Dia del Seminari 2022

· Cartell

· Pregària

· Cartell de la Vetlla de pregària 18-3-2022

· Catequesi per a adults

· Catequesi per a infants, adolescents, joves

· Reflexió teològica

· Subsidi litúrgic celebrant

· Subsidi litúrgic monitor

Arxiu