Skip to content

Causes dels Sants

De la Delegació de Pastoral Sacramental i Litúrgia forma part el delegat diocesà per a la causa dels sants, que té cura de tot el que fa referència als processos de canonització que estan en curs.

També s'ocupa de divulgar el coneixement dels sants i màrtirs de la diòcesi, per tal que cada vegada siguin més coneguts, valorats i estimats.

Si es creu oportú, indagarà sobre la possibilitat d'introduir noves causes de possibles sants.

Delegat:

Mn. Alvar Pérez Marquès

Recursos

Enllaç

Contacte

Telèfon

Correu electrònic