Skip to content

Delegació de Pastoral Sacramental i Litúrgia

La Delegació diocesana de Pastoral Sacramental i Litúrgia vetlla per orientar i fomentar tot el que es refereix a la vida litúrgica de la Diòcesi.

a. Vetlla per la formació dels animadors de la pastoral litúrgica de les parròquies i arxiprestats.

b. Oferiment en allò que demanin els preveres i les comunitats cristianes.

c. Col·labora en la preparació de les celebracions diocesanes.

d. Elabora comunicacions diocesanes en referència a qüestions litúrgiques i sacramentals.

e. Vetlla per la formació dels responsables de la música en la litúrgia, oferint criteris d’acord amb el que estableix l’Església al respecte.

f. El Delegat actua com a mestre de cerimònies en les celebracions diocesanes més significatives: ordenacions, Missa Crismal, etc.

La Delegació diocesana de Pastoral Sacramental i Litúrgia es coordina amb les altres delegacions de les diòcesis amb seu a Catalunya, a través del CIL (Comissió Interdiocesana de Litúrgia) de la Conferència Episcopal Tarraconense. Així com amb l’àmbit corresponent de la Conferència Episcopal Espanyola.

Delegat:

Mn. Vicenç Guinot Gómez

Equip de la delegació:

P. Ignasi M. Fossas Colet, osb

Mn. Sergi Sicília Sansi

Recursos

Enllaç

Contacte

Telèfon

Correu electrònic

Vida Cristina

Vida Cristiana

Més informació