Skip to content

Delegació Pastoral de la Salut

La Delegació de Pastoral de la Salut, en la greu situació creada per la pandèmia pel coronavirus, ha cregut oportú preparar unes orientacions per acompanyar i donar suport emocional i espiritual. Aquestes orientacions voldrien ser una eina pràctica que ajudi a millorar l´acompanyament i especialment quan hi ha pors a causa de la malaltia pròpia o d’un familiar per la Covid19.

La Delegació resta a la vostra disposició per qualsevol consulta o orientació que podeu demanar.

L’atenció als malalts fou un signe privilegiat en el missatge i en l’actuació de Jesús i, des de sempre, l’Església el va assumir com a part inequívoca de la seva missió.

La nostra delegació tracta d’animar, promoure, coordinar i qualificar aquesta atenció a tots els nivells: a les parròquies, als hospitals, als centres socio-sanitaris. I això, mitjançant la formació i l’acompanyament de qui es troba més directament implicat en aquesta missió: sacerdots, equips parroquials, capellans i agents de pastoral als hospitals.

Delegat:

Dr. Xavier Sobrevia Vidal

Equip de la delegació:

Mn. Josep Maria Fons

Miquel Gasol Brach

Gmna. Maria Luisa González

Gmà. Ángel López

Mari Carmen Márquez Muriel

Recursos

Enllaç

Contacte

Telèfon

Correu electrònic