Skip to content

Delegació de Missions - Recursos

Jornada Mundial de Pregària per les vocacions
i Vocacions Natives - 2024

Cartell

Pregària

Setmana de pregària vocacional

Catequesi

Vetlla de pregària

Subsidi litúrgic ​

Infància Missionera 14-1-2024

Cartell

Guardiola del compartir

Marcapàgines

Més informació, al blog de la delegació:

Arxiu