Skip to content

Delegació de Família i Vida

Aquesta delegació s’ocupa de les responsabilitats pastorals de la diòcesi i de les parròquies en l’àmbit del matrimoni, la família i la vida humana.

La seva finalitat general és promoure a la diòcesi tot el que afavoreixi que les nostres famílies esdevinguin veritables esglésies domèstiques.

Treballa en transmetre una manera positiva i joiosa de viure el projecte cristià de família, per tal que se’n doni un bon testimoniatge enmig de la nostra societat.

Promou l’estudi i la reflexió de tot allò relacionat amb la família i la vida en la societat Coordina el servei de la formació o preparació per al matrimoni.

Delegats:

Juan Antonio Rodríguez Reyes

Maite Canut Álvarez

Mn. Xavier Sobrevia Vidal, consiliari

Representants de la Vicaria del
Penedès-Anoia-Garraf:

Recursos

Contacte

Telèfon

Correu electrònic