Skip to content

Família i Vida - Recursos

Cloenda Any Família Amoris Laetitia 26 juny 2022

· Cartell

· Díptic

· Formulari d'inscripcions

Jornada per la Vida 25 de març 2022

· Cartell

· Estampa

· Missatge dels bisbes

· Subsidi litúrgic per al celebrant

· Subsidi litúrgic per al monitor

A3_poster_SetmanaDelMatrimoni_cat

Setmana del Matrimoni 14-20 febrer 2022

· Cartell

· Subsidi Vetlla de pregària "El matrimoni és més"

· Subsidi missa conclusiva

· App MatrimONio

· Web matrimonioesmas.org

Any Família "Amoris Laetitia"

· Fulletó divulgatiu

· Web oficial

· Exhortació apostòlica postsinodal “Amoris Laetitia”

Arxiu