Skip to content

Pastoral Obrera

Treballa en connexió amb altres àmbits de la pastoral social –marginació, immigració, presons...– i amb Càritas. A mida que es vagin desenvolupant aquests camps de treball ja es veurà quina articulació prenen i es donarà pas a la creació d’una Delegació de Pastoral Social.

Entre les missions d’aquest Equip de Pastoral Obrera hi ha:

Vetllar perquè l’església diocesana tingui ben viva la dimensió missionera d’evangelització del món obrer. Formar els militants obrers cristians per tal que descobreixin el Crist en l’Església, la seva dignitat de treballadors i la necessitat de transformació de la societat.
Fomentar la comunicació i la proximitat entre l’Església i el món obrer. Donar resposta des de la fe, els criteris evangèlics i la doctrina social de l’Església als problemes dels treballadors.

Equip de la delegació:

Mn. Josep Torrente Bruna

Mn. Josep Maria Domingo Ferrerons

Mercè Solé Tey

Mn. Miquel Àngel Jiménez Colàs, DP

Ramiro Vega Pérez

Alba Ribas Yuste

Emili Ferrando Puig

Paqui Casino Lorite

Paula Carrillo Flores

Recursos

Enllaç

Contacte

Telèfon

Correu electrònic

Secretariat d'Animació Bíblica de la Pastoral

Secretariat d'Animació Bíblica de la Pastoral

Més informació