Skip to content

Evangelització i Apostolat Seglar

Té la missió de donar suport i acompanyar els laics en la seva dimensió de formació i de testimoniatge tant al si de la comunitat cristiana com enmig del món. Amb aquesta intenció, ajuda les associacions i els moviments de seglars a la consecució dels seus objectius evangelitzadors i promou el treball conjunt entre ells sobre els objectius dels plans pastorals.

Delegada:

Mercè Lajara García

Equip de la delegació:

Mn. Josep Torrente Bruna, consiliari

Contacte

Telèfon

Correu electrònic