Skip to content

Delegació d'Ensenyament

Té cura de la presència de l’Església en el món de l’ensenyament i mira de ser el mitjà adient a través del qual el bisbe exerceix les responsabilitats que li pertoquen envers els centres de l’escola cristiana ubicats a la diòcesi.

Pel que fa a l’escola pública, té cura de l’ensenyament de la religió i moral catòliques. Per això, proposa a l’Administració pública els noms dels docents que han d’impartir l’assignatura, els ofereix formació permanent i els acompanya en la seva feina. Aquests serveis els fa de forma coordinada amb el Secretariat Interdiocesà d’Ensenyament de la Religió Catòlica (SIERC).

La delegació mira d’animar la presència del professorat cristià amb esperit apostòlic en el camp de l’ensenyament i de fomentar el testimoni cristià i la responsabilitat dels pares dels alumnes.

Com ser mestre o professor de religió?

Delegat:

Mn. Manel Duaso Izquierdo

Equip de la delegació:

Prof. Mercè Fernández Coca

Prof. Maria Pilar Temporal Oleart

Prof. Rosa Maria Ferré Ponsa

Prof. Maria Teresa Andreu Palacín

Prof. Ana Maria García Hita,
membre del Consell Pastoral Diocesà

Recursos

Enllaç

Contacte

Telèfon

Correu electrònic