Skip to content

Delegació d'Ensenyament

És la presència de l’Església en el món de l’ensenyament i mitjà a través del qual el bisbe exerceix les responsabilitats que li pertoquen envers l’escola catòlica present a la diòcesi.

A l’escola pública, té cura de l’ensenyament de la religió i moral catòliques. Proposa a l’Administració pública els docents que han d’impartir l’assignatura, els ofereix formació permanent i els acompanya en la seva feina. Per poder accedir a l’ensenyament de la Religió Catòlica cal seguir els passos enunciats més avall: Com ser mestre o professor de religió?

Aquests serveis els fa de forma coordinada amb el Secretariat Interdiocesà d’Ensenyament de la Religió Catòlica (SIERC).

Anima la presència del professorat cristià amb esperit apostòlic en el camp de l’ensenyament i fomenta el testimoni cristià i la responsabilitat dels pares dels alumnes. Vol dinamitzar, en col·laboració amb altres àmbits diocesans, la sensibilització i formació de famílies i alumnes en aspectes morals.

Forma part de la Fundació Educació Catòlica de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat per mitjà de la qual és present en l’ensenyament diocesà en l’especificitat de l’escola catòlica.

Per a ser inclòs/osa en la borsa de mestres i professors de Religió cal fer els següents passos:
1. Enviar la documentació que s'especifica a continuació, en un document pdf, a l’adreça electrònica:

Mestre de PRIMÀRIA
• Currículum amb fotografia
• Títol Diplomatura, grau o equivalent de Magisteri per les dues cares.
• Certificat nivell de Català (Nivell C o equivalent)
• Títol DECA de Primària, o rebut de sol·licitud i pagament de taxes.
• DNI d’ambdues cares a la mateixa plana
• Fe de Baptisme recent (antiguitat 6 mesos) completa (anotacions marginals)
• Carta actual (antiguitat 6 mesos) de presentació del Rector de la Parròquia d’origen o de residència.

Professor de SECUNDÀRIA
• Currículum amb fotografia
• Títol Llicenciatura civil, eclesiàstica o Grau equivalent per les dues cares.
• Certificat nivell de Català (Nivell C, mòdul 2 o equivalent)
• Títol DECA de Secundària, o rebut de sol·licitud i pagament de taxes.
• DNI d’ambdues cares a la mateixa plana
• Fe de Baptisme recent (antiguitat 6 mesos) completa (anotacions marginals)
• Carta actual (antiguitat 6 mesos) de presentació del Rector de la Parròquia d’origen o de residència.

2. Quan TOTA la documentació estigui entregada us trucarem.

3. Per casos excepcionals, envieu per email la documentació de què disposeu i enraoneu perquè no la podeu completar.

Delegat:

Mn. Manel Duaso Izquierdo

Equip de la delegació:

Prof. Mercè Fernández Coca

Prof. Maria Pilar Temporal Oleart

Prof. Rosa Maria Ferré Ponsa

Prof. Maria Teresa Andreu Palacín

Prof. Ana Maria García Hita,
membre del Consell Pastoral Diocesà

Recursos

Enllaç

Contacte

Telèfon

Correu electrònic