Skip to content

Ecumenisme i Relacions Interreligioses

Aquesta delegació vol, per encàrrec del nostre bisbe diocesà, portar a terme les recomanacions del Concili Provincial Tarraconense sobre l’ecumenisme i el diàleg interreligiós.

El Concili recomana:

Que es procuri de fomentar i revitalitzar el diàleg ecumènic amb les altres confessions cristianes del nostre país tant a nivell diocesà com interdiocesà.Que es doni més importància a la formació ecumènica i que, tant en els centres teològics com en les catequesis de les comunitats, s’estudiïn els principis catòlics de l’ecumenisme d’acord amb el Vaticà II i amb els documents posteriors. A un altre nivell, que es fomenti el diàleg interreligiós, especialment amb les altres religions presents a Catalunya.

(Concili Provincial Tarraconense 1995, núm. 127)

Delegat:

Mn. Xavier Artigas Manetas DP

Equip de la delegació:

Daniel Sancho París

Ma. Pilar Lozano Ferrer

Contacte

Telèfon

Correu electrònic

Twitter