Skip to content

Delegació diocesana per al Diaconat permanent

Aquesta delegació, nascuda el gener de 2014, ha estat creada pel bisbe Agustí Cortés, en base als següents elements:

•La seva responsabilitat en l’atenció a la vida i el ministeri dels diaques.
•La conveniència de disposar d’un organisme que vetlli per la seva formació.
•El desig de completar l’estructura diocesana, amb un ens que aglutini el col·lectiu de diaques, facilitant la relació mútua amb el bisbe i la Cúria i la participació a la vida de la Diòcesi.

Per això, la Delegació desenvolupa les seves funcions en els àmbits personal, corporatiu, diocesà, familiar i vocacional.
Actualment, a la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat hi ha 19 diaques permanents.
Han traspassat a la Casa del Pare:

•Mn Albert Tort i Chércoles, +23/05/2014.
•Mn Germà Agustí i Sanchís, +10/04/2017.
•Mn José Luís Moure de Paz, +12/09/2017.

Delegat:

Mn. Albert M. Manich i Bou, DP

Comissió Permanent:

Mn. Josep Maria Gómez del Perugia, DP., secretari
Mn Xavier Artigas Manetas, DP, vocal
Mn Miquel Àngel Jiménez i Colàs, DP, vocal

Comissió per a la formació dels candidats al diaconat permanent de la Província Eclesiàstica de Barcelona:

Mn. Josep Serra Colomer, coordinador

Arquebisbat de Barcelona
Mn. Joaquim Sabater Famadas, DP
Mn. Xavier Maria Vicens Pedret, DP

Bisbat de Sant Feliu de Llobregat
Mn. Albert M. Manich Bou, DP
Mn. Florenci Travé Travé, DP

Bisbat de Terrassa
Mn. Josep Anton Clua Sampietro, DP
Mn. Pere Pardo Sabartés, DP

Recursos

Ordenacions Diaconals.
Ajudar i servir, essència del diaconat