«Hem vist sortir la seva estrella i venim a adorar-lo.» La llum que va guiar els Mags d’Orient cap a Betlem va esdevenir fil conductor del recés d’advent que el 12 de desembre passat va predicar Mons. David Abadias, bisbe auxiliar de Barcelona, als preveres i diaques de la nostra diòcesi. La Jornada es va celebrar a Vilafranca del Penedès.

Tot proposant per a la meditació personal l’inici del capítol segon de l’Evangeli de sant Mateu, el bisbe David Abadias va convidar al clergat diocesà a iniciar el nou any litúrgic des de la crida a ser llum per al món i a viure amb alegria el ministeri rebut:

«Com els Mags, nosaltres també som cridats a sortir de les nostres comoditats i introduir la novetat en la nostra vida.» El ministeri és posar-nos sempre en camí cap a Jesús en favor del poble de Déu. «Cerquem Crist perquè altres el trobin —va recordar el bisbe David—. Hem vist l’estrella, ens posem en camí, perquè altres també es posin en camí amb nosaltres.»

Davant del perill d’aïllament, elitisme o cansament, el prelat barceloní va subratllar que tota la nostra vida ministerial té sentit en la mesura que es posa al servei dels altres: «El sacerdoci no ho és per a ell mateix sinó per als altres.» Aquest és el secret de l’alegria del ministeri. «El que ens defineix com a sacerdots és l’alegria de la l’entrega—va afirmar—. No és tenir una vida fàcil ni que ens aplaudeixin, sinó l’alegria profunda que neix de la comunió amb el Senyor i amb els germans.» I va acabar dient: «En cada etapa de la nostra vida, en cada missió que ens és encomenada, som cridats a ser feliços en el servei generós al poble de Déu.»

Et recomanem