Demà, 25 de març, festivitat de l’Encarnació del Fill de Déu, se celebra la Jornada per la Vida, enguany amb el lema, “Custodis de la vida”. L’objectiu d’aquesta jornada és explicar que la vida és un bé fonamental per a l’home, sense el qual no hi ha lloc per a l’existència o el gaudi dels altres bens.

Els bisbes de la Subcomissió Espiscopal per a la Família i la Defensa de la Vida realitzen una atenta mirada a la societat actual amb la progressió de la cultura de la mort, tenint present especialment la Llei Orgànica de regulació de l’eutanàsia, aprovada la setmana passada.  Davant d’aquesta situació, reflexionen sobre quina ha de ser la resposta dels cristians en aquest moment històric: davant aquesta cultura de la mort, “hem de ser custodis de la vida”, perquè, com afirmava el papa Joan Pau II, “la vida és sempre un bé”.