Departament de noves tecnologies

 

Departament de noves tecnologies

S’ha creat amb la intenció de millorar l’eficàcia i la comunicació entre els diferents serveis de la Casa de l’Església i per tal d’ajustar la despesa que se’n genera.

Els objectius d’aquest Departament són els següents:

  • Valorar i executar els suggeriments de millora recollits com a fruit d’una auditoria informàtica realitzada a la Casa de l’Església.
  • Assessorament, en primera instància a la Secretaria General, en tot el referent a la informàtica i les noves tecnologies.

Membres del Departament de Noves Tecnologies

Mn. Josep Torrente
Sr. Javier Oliveros