• Quina importància té col·laborar en la Diada de Germanor? 

La seva importància és cabdal, atès que és el mitjà de sosteniment directe de la Diòcesi, junt amb l’assignació tributària voluntària que s’efectua en el moment de la presentació de la renda personal.

  • Quina és la finalitat bàsica i necessària del Dia de l’Església Diocesana?

La finalitat bàsica és el sosteniment de la Diòcesi, cuidant el Bisbat de la seva administració per les diverses finalitats, i, per tant, serveix per ajudar a totes i cada una de les parròquies que ho puguin necessitar, promovent el sentit de pertinença i coresponsabilitat de tots els fidels en aquest projecte comú.

  • Com explicaríeu què és ‘el fons comú’?

El fons comú, com bé indica el seu nom és, en paraules ben senzilles, l’aportació dinerària que efectuen els fidels a la bossa comuna de la Diòcesi i que serveix d’ajuda pel funcionament, sosteniment i manteniment de les despeses que comporta l’Església de Sant Feliu de Llobregat, entenent com a tal des del propi bisbat com a seu de la Diòcesi, com les parròquies, centres de culte o espais propietat o cedits a l’Església i entitats com poden ser Càritas, o grups parroquials diversos.

  • Moltes vegades es difon una mala imatge de l’Església i, a més a més, es té vergonya a l’hora de testimoniar obertament la nostra fe i la pròpia pertinença a l’Església. Per contrarestar aquesta afirmació, i tenint en compte que el proper diumenge 12 de novembre celebrarem la Diada de Germanor, quins són els motius per esborrar aquest pensament negatiu? 

Potenciar i donar a conèixer aquesta tasca social i d’acompanyament que ha de dur a terme l’Església; que no tan sols tinguem la imatge de les celebracions i serveis religiosos, que també s’ha de tenir present, i com més fidels aplegui millor, sinó que s’ha d’anar més enllà tot i que és difícil donar la volta a una percepció actual de la nostra societat d’una Església, a vegades una mica tancada en sí mateixa, amb actuacions a vegades reprovables o gens exemplars, i que en alguns casos també s’han magnificat o tergiversat. No ajuda gens tampoc l’agnosticisme actual de la nostra societat. L’Església, com a institució humana i assumint errors,  ha de ser lloc de trobada, mai de ruptura, i oberta a tothom. Crec que el papa Francesc ens alliçona constantment per seguir en aquesta línia.

  • Una de les activitats fonamentals i importants és la ‘Caritat assistencial’ . La nostra diòcesi atén més de 130.000 persones i 90 centres que requereixen la nostra ajuda econòmica per tal que l’Església de Sant Feliu de Llobregat disposi dels recursos necessaris per continuar la seva tasca. Quines altres activitats destacaríeu que són bàsiques i on l’Església de la nostra diòcesi s’implica?

La implicació de l’Església de Sant Feliu de Llobregat, i per extensió la parròquia com a institució més propera amb la població, sigui o no creient, es pot fonamentar en diversos eixos com poden ser diverses activitats culturals, concerts que es puguin celebrar a les nostres instal·lacions, acollida grups de cant coral,  d’ajuda com pot ser Càritas, de cessió d’espais a associacions amb problemes com la droga o l’alcohol, i també participant i implicant-se en diverses celebracions festives. És bàsic el contacte amb la diversitat, que ens aporta el coneixement mutu i la relació. És difícil que algú vingui a casa si no ens coneixem abans.

  • Actualment des del consell d’economia de la Parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla de Sitges, creieu que les aportacions que fan els fidels són suficients pel sosteniment de l’Església del nostre bisbat, o caldria una implicació més forta?

Mai són suficients les aportacions que ens facin els nostres fidels. Hem de tenir molt en compte que les despeses de funcionament, manteniment i sosteniment cada vegada són mes cares pels costos a l’ alça que experimenten constantment, i les necessitats cada vegada són més grans, sense oblidar que la baixada de fidels a les nostres celebracions fa que amb un nombre més petit s’hagi d’arribar a atendre les mateixes necessitats incrementades de preu. Avui hi ha parròquies que difícilment poden pagar-se per mitjans propis les despeses bàsiques com els subministraments. Per això, és important la col·laboració en aquesta Diada de Germanor.

Et recomanem