Dues setmanes després de l’inici de la guerra, seguim amb preocupació els esdeveniments.

Dimecres de cendra iniciàvem la quaresma amb una jornada especial de pregària i dejú per la pau a Ucraïna, convocada pel papa Francesc. Aquell mateix dia, el nostre bisbe Agustí s’adreçava als diocesans, recordant que “la solidaritat es concreta, sobretot, en la pregària i l’oferiment de gestos d’ajuda humanitària”, i ens suggeria el pla iniciat per Càritas en aquest sentit.

Ara, davant les nombroses preguntes que Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat està rebent sobre la guerra a Ucraïna i les formes d’ajudar a la població civil que n’està patint les conseqüències, han elaborat una sèrie d’informacions, amb respostes que poden ser útils davant els dubtes freqüents que sorgeixen:

  • Què està fent Càritas Ucraïna?
  • Què estan fent les Càritas veïnes?
  • Per què es prefereixen les aportacions financeres a les donacions en espècie?
  • Com puc donar fons a la campanya d’emergència de Càritas?
  • Per què s’opta per no enviar voluntariat a les zones afectades?
  • Quina serà la situació legal de les persones refugiades ucraïneses dins la UE?
  • Com serà el procés d’acollida a les persones refugiades ucraïneses?
  • Es pot adoptar infants ucraïnesos afectats per aquesta crisi?
  • Existeixen altres crisis en les quals s’estan produint situacions similars a les d’Ucraïna?

Tota la informació al web de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat.

 

Et recomenem