El Bisbat de Sant Feliu de Llobregat vol manifestar la seva consternació i la seva tristesa pels fets que li han estat comunicats en el dia d’ahir entorn d’un presumpte cas de conductes sexuals impròpies envers menors per part de JMAM, prevere extradiocesà, adscrit a la Parròquia de Santa Maria de Castelldefels. Si es comprova la veracitat d’aquestes informacions, el Bisbat vol deixar clar que condemna qualsevol conducta d’aquestes característiques i al mateix temps, vol manifestar el seu suport a les presumptes víctimes i als seus familiars.

En el dia d’ahir, per indicació de les autoritats judicials, s’ha produït l’entrada i registre del domicili de JMAM en el marc de les diligències prèvies en curs per un presumpte delicte relacionat amb conductes impròpies amb menors, esdevingut fora del recinte i de les activitats parroquials.

En tenir coneixement del cas, tot i considerar la presumpció d’innocència que empara tota persona, el Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, d’acord amb els protocols propis i de manera cautelar ha prohibit que JMAM exerceixi el seu ministeri sacerdotal i s’apresta a iniciar el corresponent procés canònic intern. Al mateix temps, resta completament a disposició de les autoritats pertinents per col·laborar amb la justícia de manera oberta i franca.

Volem remarcar que el Bisbat coneix i aplica els protocols de prevenció previstos per a aquest tipus de casos, com ara el Servei d’atenció a les víctimes d’abusos, actiu des d’abril 2020, o  l’obtenció del certificat negatiu de delictes sexuals del Ministeri de Justícia per part de tots aquells que es relacionen habitualment amb menors. En aquest sentit podem informar que tots els preveres i catequistes en contacte habitual amb menors de les parròquies del Bisbat de Sant Feliu disposen d’aquest certificat.

Per acabar, volem subratllar el compromís que ha tingut sempre la nostra institució amb la protecció i la custòdia d’infants i joves. Entenem que les parròquies han de ser espais on es pugui garantir el desenvolupament de les persones en un ambient de plena seguretat, per la qual cosa reiterem el nostre rebuig i la nostra condemna a tota conducta relacionada amb abusos o qualsevol altre tipus de violència.

Et recomenem