El dimecres 15 de juliol de 2020, els Bisbes que formen la Conferència Episcopal Tarraconense (CET) van celebrar la reunió número 238 de la Conferència a la Casa de l’Església del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, en la qual han pogut participar-hi tots de manera presencial, llevat de Mons. Salvador Giménez, bisbe de Lleida, que ho ha fet telemàticament a causa del confinament de la comarca del Segrià. 

A més dels punts tractats, que podeu llegir íntegrament al web de la Tarraconense, han emès una Nota que reproduïm a continuació:

Nota de la Conferència Episcopal Tarraconense

1. En aquests moments del desconfinament animem els fidels catòlics a retornar, de manera presencial, a la celebració de l’Eucaristia dominical, que és la Pasqua setmanal dels creients i l’aliment de vida eterna que sosté la nostra vida cristiana. El Catecisme de l’Església Catòlica ens recorda que «la participació en la celebració comuna de l’Eucaristia dominical és un testimoni de pertinença i de fidelitat a Crist i la seva Església. Els fidels proclamen així la seva comunió en la fe i la caritat. Testimonien alhora la santedat de Déu i la seva esperança de la salvació. Es reconforten mútuament, guiats per l’Esperit Sant» (CEC n. 2.182)

2. Convé recordar que els fidels que, per malaltia o qualsevol altra causa greu -com pot ser la que encara estem vivint en moltes regions i comarques-, es veuen impedits d’assistir a les celebracions litúrgiques, que procurin unir-se de la millor manera possible a la celebració de la Missa dominical, preferiblement amb les lectures i oracions previstes en el Missal per a aquell dia, així com amb el desig de l’Eucaristia i la recitació de l’oració de la «comunió espiritual». La retransmissió televisiva, radiofònica o per altres mitjans de l’Eucaristia ha estat durant aquesta pandèmia i ho continua sent una preciosa ajuda, sobretot si es completa amb el generós servei dels ministres extraordinaris que porten la comunió eucarística als malalts.

3. Reunir-se per a l’Eucaristia i sobretot el diumenge, el Dia del Senyor, abans que un precepte, ha de ser viscut com una exigència inscrita profundament en l’existència cristiana. És d’importància capital que cada fidel estigui convençut que no pot viure la seva fe, amb la participació plena en la vida de la comunitat cristiana, sense prendre part regularment en l’assemblea eucarística dominical (cf. St. Joan Pau II, Dies Domini n. 81).

4. Així mateix, els Bisbes demanen als catòlics que compleixin amb les disposicions de les autoritats i que a cada regió sanitària segueixin amb responsabilitat les recomanacions que es vagin donant per tal de prevenir i combatre la pandèmia del Covid19, i especialment les disposicions i orientacions pastorals que a cada Diòcesi hagi determinat o determini el Bisbe propi.

Sant Feliu de Llobregat, 15 de juliol de 2020