El proper divendres 19 de març 2021 l’Església celebra cinc anys de la publicació de l’exhortació apostòlica Amoris Laetitia sobre la bellesa i l’alegria de l’amor familiar. Aquest mateix dia el papa Francesc inaugurarà l’Any Família Amoris Laetitia, que acabarà el 26 de juny 2021, amb ocasió de la X Trobada Mundial de les Famílies a Roma. La intenció d’aquesta any temàtic és arribar a totes les famílies del món amb diverses propostes espirituals, pastorals i culturals, que es podran realitzar a les parròquies, diòcesis, universitats, moviments, etc. tot, com a ocasió de reflexió i aprofundiment per arribar a viure concretament la riquesa del document Amoris Laetitia.

Les iniciatives ja programades són molt variades, des dels “10 vídeos Amoris Laetitia”, en que el papa Francesc explicarà els capítols del document, i que es difondran mensualment, fins a la celebració d’una Jornada per als avis i les persones grans, passant pels 12 itineraris a recórrer amb les famílies per posar en pràctica Amoris Laetitia. I moltes més les que poden anar sorgint localment. Per exemple, des de la Delegació de Família i Vida del nostre bisbat es  preveu d’oferir a les parròquies xerrades divulgatives sobre l’exhortació, sobre el valor del final de la vida i l’eutanàsia, i oferir testimoniatges de famílies joves sobre el matrimoni com a do.

Per a més informació sobre l’Any Família Amoris Laetitia podeu consultar el web  www.amorislaetitia.va