La Festa Major d’Olivella que comença demà, enguany té més motius de festa. La parròquia té com a titulars Sant Pere i Sant Fèlix i la festa major se celebra un diumenge al voltant de l’1 d’Agost, quan es recorda sant Fèlix, l’Africà. Enguany hi ha un element més a destacar i és l’inici de la rehabilitació de les teulades de l’església i la casa rectoral, conjunt arquitectònic catalogat que dóna compte de la història d’Olivella.

Aquests elements dels edificis es trobaven afectats per humitats i filtracions, motiu pel qual, per garantir la seguretat de les persones i com a mesura de prudència, es va haver de tancar al culte el temple parroquial l’any 2019. Ara, per tornar a obrir-lo, s’inicien les obres, amb un esforç inicial de la parròquia per començar a pagar un préstec, amb el suport del bisbat. Per atendre la totalitat de la despesa la parròquia té la voluntat de fer campanya econòmica per sumar complicitats amb la comunitat parroquial, feligresos, habitants, ajuntament i altres administracions i institucions, atès que es tracta d’ un bé arquitectònic, històric, artístic i turístic, al servei de tothom, en un entorn singularment bell.

L’eucaristia de la festa major serà presidida pel bisbe Agustí el mateix dia 1 d’agost, a les 12.30h i la coral “El somriure d’Olivella” acompanyarà en els cants, entre els quals el recuperat cant dels goigs als patrons.