El dissabte 3 de febrer passat va tenir lloc la reunió de l’equip de la Delegació d’Apostolat Seglar, conjuntament amb els representants de la nostra diòcesi que participaran en el Congrés estatal de laics.

Aquest Congrés es farà a Madrid i s’escaurà els propers dies 16, 17 i 18 de febrer, organitzat per la Conferència Episcopal Espanyola, i servirà per cloure el treball que s’ha anat fent sobre el Primer Anunci.  Els eixos bàsics són, el Primer Anunci en la vida quotidiana, en la comunitat eclesial i pel que fa al respecte a l’acompanyament i a la formació.

El dissabte 3 de febrer passat el van dedicar a posar en comú el treball que està duent a terme la Delegació sobre el mapa diocesà per tal de conèixer la realitat laïcal del nostre bisbat. L’altre punt important va ser la reflexió conjunta sobre alguns aspectes per poder participar amb més coneixement de causa en el Congrés de laics. Ho han fet a partir dels materials proposats per la Comisión de laicos, família y vida de la CEE.

Tal com ens explica la nostra delegada d’Apostolat Seglar, la Mercè Lajara, “la reunió del 3 de febrer passat, també va servir per analitzar les dificultats que ens trobem davant del Primer Anunci. Estem d’acord en que no és tant una qüestió de transmetre doctrina, sinó d’experiència. També hem constatat la necessitat d’incrementar l’associacionisme laical, i, finalment, pel que fa a la dimensió social i cultural, coincidíem en el fet que el rebuig als creients i a l’Església és un escull important”.

Durant la trobada que va tenir, el 3 de febrer passat, la Delegació d’Apostolat Seglar de la nostra diòcesi, van tractar els aspectes que, creuen que, haurien de canviar al nostre bisbat per potenciar el Primer Anunci. Els tres aspectes bàsics són:

  • La necessitat de rebre formació específica en aquest camp
  • La importància d’assolir una major obertura de parròquies i moviments
  • Caldria posar més l’accent de l’acció pastoral en l’evangelització, i no tant, en la sacramentalitat.

L’últim tema tractat ha estat les accions que es consideren prioritàries per impulsar el Primer Anunci. En aquest cas es considera que cal fomentar la reflexió sobre la forma com anunciem a Crist, es fa necessari coordinar les diferents iniciatives respecte a una mateixa realitat eclesial i que fan falta grups de referència per acompanyar i integrar les persones que es troben per primera vegada amb Crist.

Finalment,  han recordat que el 9 de març tindrà lloc la Trobada Interdiocesana de Catalunya a Tarragona.

Trobareu tot el document a aquí:

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://cooperadores.org/wp/wp-content/uploads/Pueblo-de-Dios-unido-en-la-mision_2.pdf

Et recomanem